Meist

Raamatupidamisteenus on hea, mugav ja universaalne lahendus igat liiki ettevõtjale ja ettevõttele raamatupidamise sisseseadmisel. Suurus ei oma tähtsust, on siis ühe-mehe firma või mitmesaja töötajaga. Koheselt on võimalik kasutada proffesionaalseid teadmisi, oskusi ja ka töökohta. Pealegi, nii saab päris palju kokkuhoida.

Büroo töötajad teavad alati, milliseid raamatupidamisalaseid dokumente on vaja esitada, kellel esitada ja millal esitada.

Raamatupidamisbüroost ei lähe dokumendid kaduma, nad on alati kindlas kohas, korrektselt hoitud ja neid saab alati kätte. Elektroonilistele andmetele on võimalik ligi pääseda ka üle interneti, vajadusel ka 24 tundi ööpäevas. Kõik elektroonilised andmed on turvaliselt kaitstud ja ka varundatud!

Tööajal saab meie bürood kasutada kontorina, alati on võimalik teha koopiaid, skanneerida dokumente või muid materjale, saata faksi, vormistada kirju, pakkumisi, tellimusi, trükkida välja eelnevalt vormistatud dokumente, kasutada internetti - kõike, mida ühel tavalisel firmal vaja võib minna.

Mis on aga kõige peamine - ettevõtte juht saab keskenduda juhtimisele ja paremale töökorraldamisele!

Teenust kasutades ei ole vaja:
- otsida raamatupidajat;
- muretseda raamatupidaja koolitamise pärast;
- raamatupidaja puhkusele minekul otsida asendajat;
- organiseerida tema jaoks täiendav töökoht büroos;
- osta vajaminevat tehnikat;
- soetada või rentida raamatupidamistarkvara ja iga aasta maksta hooldustasu;
- ja palju muud!

Raamatupidamise teenustasu sõltub tehtava töö mahukusest. Mida vähem tööd tehakse, seda väiksem on teenustasu arve.

Töö mahukus sõltub majandustehingute hulgast ja dokumentide töötlusele kuluvast ajahulgast.

Meie firmas on kasutusel grupihaldus tarkvara eGroupWare, milles registreerime kõik kliendile tehtavad tööd minuti täpsusega:
- dokumentide sorteerimine ja korrastamine;
- dokumentide sisestamine raamatupidamisprogrammi;
- saldode kontrollimine;
- aruandluse koostamine;
- maksudeklaratsioonide esitamine jms.

Näiteks: kui firmas on ühes kuus 10 müügiarvet, 5 ostuarvet, 11 pangatehingut ja 1 töötaja, siis on igakuine raamatupidamise teenustasu mitte käibemaksukohustuslasele ligikaudu 52 eurot. Kui firma on aga käibemaksukohustuslane, siis on teenustasu ligikaudu 56 eurot.

Mitte käibemaksukohustuslastele osutame teenust ka kvartali, poolaasta või aasta kaupa. Sellisel juhul oleks teenustasu vastavalt ülaltoodud näitele: kvartalis ligikaudu 104 eurot, poolaastas ligikaudu 197 eurot ja aastas ligikaudu 368 eurot. Seega väiksemad firmad saavad sellisel kujul hoida raamatupidamisteenuse pealt päris palju kokku.

Suurema dokumentide mahuga kliendid saavad dokumentide hulga pealt allahindlust, seda põhjusel, et firma spetsiifikasse süvenemine võtab oluliselt vähem aega.

Näiteks: kui firmas on 100 müügiarvet, 50 ostuarvet, 120 pangatehingut, 10 kassatehingut ja 5 töötajat, siis on igakuine raamatupidamise teenustasu ligikaudu 379 eurot.

Põhimõtteliselt võib kokkuvõtteks öelda, et mida suuremat hulka dokumente korraga töötleme, seda odavamaks läheb ühe dokumendi töötlemise hind.

Orienteeruva raamatupidamisteenuse hinna saab välja arvutada, kasutades meie hinnakalkulaatorit.

Personaalse pakkumise saamiseks palume saata meile hinnapäring.

Raamatupidamisarvestust:
Raamatupidamise sisseseadmine
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine ja täiendamine
Dokumentide korrastamine ja vajalike rekvisiitide olemasolu kontroll
Dokumentide põhjal raamatupidamiskannete tegemine
Pea- ja päevaraamatu pidamine
Müügi- ja ostuvõlgade arvestus (reskontrod)
Käibevahendite arvestust (kassa, pank jne)
Auditeerimiseks vajalike dokumentide ettevalmistamine
Maksuameti kontrolliks vajalike dokumentide ettevalmistamine

Raamatupidamise taastamist:
Eelmiste arvestusperioodide majandustehingute taastamine ja nende kandmine raamatupidamisse
Kaotsiläinud dokumentide taastamine (päringud ostjatelt või tarnijatelt dokumendi koopiate saamiseks jne)

Palgaarvestust:
Tööajaarvestus, sh tööajatabelite koostamine
Palgalipikute koostamine ja vastavate tabelite pidamine
Tasumisele kuuluvate palkade arvutamine
Puhkusetasude arvestus

Maksuarvestust:
Käibemaksu arvestus
Maksude arvutamine palkadelt
Erisoodustusmaksu arvutamine
Tulumaksuarvestus

Põhivarade arvestust:
Põhivarade arvelevõtmine ja nende mahakandmine
Põhivara kaardi pidamine
Väikevahendite arvestus
Kulumi arvestus

Sõiduvahenditega seotud aruandlust:
Kütusekulude jälgimine sõiduvahendite kaupa jms

Konsultatsiooni:
Raamatupidamise sisseseadmisel
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel
Raamatupidamise auditorkontrolli eelsel korrastamisel
Aastaaruande koostamisel
Maksuriskide hindamisel ja planeerimisel

Aruandlust:
Käibedeklaratsiooni koostamine ja deklareerimine (sh kõik vajaminevad lisad)
Palkadelt ja erisoodustustelt arvestatud maksude deklareerimine(sh kõik vajaminevad lisad)
Muude maksude deklareerimine
Tuludeklaratsiooni koostamine
Aastaaruande koostamine
Vahebilansi ja -kasumiaruande koostamine
Alg- ja likvideerimisbilansi koostamine
Statistikaaruanded (neid on päris palju!)
Muu aruandlus vastavalt kliendi soovile, näiteks objekti tulemi arvetus

Majandusaasta aruande koostamist:
Koostame Äriregsitri infosüsteemis majandusaasta aruande
Kontode saldode inventeerimine
Inventuurilehtede koostamine

Muud teenused:
Esindame klienti ametiasutustes (Maksuamet, Haigekassa jms)

Toome siinkohal ära lisateenuste hinnakirja
Teenuse nimetus Hind Hind
koos km-ga Miinimum tasu
koos km-ga Ühik Märkused

Printimine:
Must-valge A4 0,060 € 0,072 € 3,60 € leht A4 formaadis | Miinimumtasu sisaldab 50-e lehe printimist koos paberiga
Must-valge A3 0,120 € 0,144 € 3,60 € leht A3 formaadis | Miinimumtasu sisaldab 25-e lehe printimist koos paberiga
Värviline A4 0,180 € 0,216 € 3,60 € leht A4 formaadis | Miinimumtasu sisaldab 16-e lehe printimist koos paberiga
Värviline A3 0,360 € 0,432 € 3,60 € leht A3 formaadis | Miinimumtasu sisaldab 8 lehe printimist koos paberiga

Skanneerimine 0,060 € 0,072 € 3,60 € leht kuni A3 formaadis leht | Miinimumtasu sisaldab 50-e lehe skanneerimist

Ajatöö 35,00 € 42,00 € 42,00 € tund sh konsultatsioon, nõustamine jms
Arhiveerimine 20,00 € 24,00 € 24,00 € tund Dokumentide ettevalmistus arhiivi panemiseks

Teenustasu hinnale lisandub kulumaterjalide tegelik hind.
Näide: arhiveerimisel kasutatakse ära 2 arhiivikarpi ja võetakse kasutusele uus kõvade kaantega kiirköitja, siis nende tegelik ostuhind lisatakse järgmise kuu teenuse arvele.

Printimine - siia alla kuuluvad, kas kliendi enda failid või raamatupidamsie dokumendid ja aruanded. Üldjuhul trükime kõik dokumendid kahepoolselt. Pikemad raamatupidamisaruanded trükitakse stiilis 2 lehekülge ühel leheküljel ja kahepoolselt.
Värvilise printimisena loeme printimist, kus lehest üle 1/3 on värviline (tekst või pilt). Kahepoolsel printimisel lisandub lehe hinnale 50%.
Lepingulistele klientidele miinimumtasu ei rakendata.

Skanneerimine - skanneerida saame kõikvõimalikke erinevaid materjale, mida on võimalik asetada pabersöötjasse või skanneeri klaaspinnale. Näiteks: joonised, isiklikut tõendavad dokumendid, raamatud jms. Skanneeritud materjali saame saata e-mailile või salvestada USB mälupulgale.
Lepingulistele klientidele on skanneerimine tasuta.

Ajatöö - osa tööst on sellise iseloomuga, mida ei saa tükihinnas mõõta või ei ole see õiglane. Kõikidele sellistele tegevustele rakendub ajatöö tasu. Arvestuse samm on 15 minutit.
Näide: dokumentide korrastamine ja sorteerimine, panka maksete salvestamine, rekvisiitide kontroll, saldode inventeerimine, majandusaasta aruande kontrollimine, maksudeklaratsioonide esitamine, statistika aruannete esitamine, töösisekorra eeskirjade koostamine, ramatupidamise sise-eeskirjade koostamine jne.

Arhiveerimine - on dokumentide ettevalmistamine arhiivis säilitamiseks. Arhiveerimise käigus prinditakse igale kaustale ette nimekiri dokumentidest, mis selles asuvad, dokumendid kontrollitakse täiendavalt üle ja vajadusel sorteeritakse.
Lepingulistele klientidele on dokumentide arhiivis säilitamine lepinguperioodi jooksul tasuta.